1001 thắc mắc: Những loài vật nào tuyệt chủng hàng triệu năm bỗng 'đội mồ sống dậy'?

1001 thắc mắc: Những loài vật nào tuyệt chủng hàng triệu năm bỗng 'đội mồ sống dậy'?

Lươn Protoanguilla Palau, Chuột đá Lào hay cóc tía Ấn Độ đều là những loài tưởng chừng như đã tuyệt chủng...
Loài chuột tưởng đã tuyệt chủng lại có mặt ở Việt Nam

Loài chuột tưởng đã tuyệt chủng lại có mặt ở Việt Nam

Loài thú cổ tuyệt chủng 11 triệu năm trước bất ngờ xuất hiện ở Quảng Bình

Loài thú cổ tuyệt chủng 11 triệu năm trước bất ngờ xuất hiện ở Quảng Bình

Loài chuột tưởng đã tuyệt chủng lại có mặt ở Việt Nam

Loài chuột tưởng đã tuyệt chủng lại có mặt ở Việt Nam

Phát hiện chấn động: Chuột tuyệt chủng 11 triệu năm trước xuất hiện ở rừng Trường Sơn

Phát hiện chấn động: Chuột tuyệt chủng 11 triệu năm trước xuất hiện ở rừng Trường Sơn

Bí ẩn loài chuột đá tồn tại suốt 11 triệu năm trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng?

Bí ẩn loài chuột đá tồn tại suốt 11 triệu năm trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng?

Khám phá bất ngờ chuột đá quý hiếm, từng có ở Việt Nam

Khám phá bất ngờ chuột đá quý hiếm, từng có ở Việt Nam

Khám phá bất ngờ chuột đá quý hiếm, từng có ở VN

Khám phá bất ngờ chuột đá quý hiếm, từng có ở VN