Trồng chuối Laba, nông dân Lâm Đồng thu lãi sòn sòn nửa tỷ/ha

Trồng chuối Laba, nông dân Lâm Đồng thu lãi sòn sòn nửa tỷ/ha

Nông nghiệp cần sự khác biệt

Nông nghiệp cần sự khác biệt

Chuối Laba đi Nhật Bản

Chuối Laba đi Nhật Bản

Chuyện nông dân ở huyện nghèo 30a xuất khẩu chuối sang Nhật

Chuyện nông dân ở huyện nghèo 30a xuất khẩu chuối sang Nhật

Cận cảnh vườn chuối chinh phục cả thị trường Nhật 'khó tính'

Cận cảnh vườn chuối chinh phục cả thị trường Nhật 'khó tính'

Trồng chuối Laba, khó một tý, nhưng bán được cho Nhật Bản

Trồng chuối Laba, khó một tý, nhưng bán được cho Nhật Bản

Lâm Đồng xuất khẩu chuối Laba sang Nhật Bản

Chuối Laba rộng đầu ra

Chuối Laba rộng đầu ra