Bản sửa lỗi chế độ ẩn danh của Chrome tạo ra thêm lỗ hổng mới

Bản sửa lỗi chế độ ẩn danh của Chrome tạo ra thêm lỗ hổng mới

Google đã sửa lỗi chế độ ẩn danh cách đây không lâu. Tuy nhiên, các trang web đã tìm thấy cách mới để phát...