Người đàn ông nấc cụt không ngừng suốt 3 năm

Người đàn ông nấc cụt không ngừng suốt 3 năm

Trong suốt 3 năm, Christopher Sands (Anh) phải chiến đấu với chứng nấc cụt không ngừng. Trung bình, cứ mỗi...