Tay súng IS tàn nhẫn giơ súng bắn vợ vì chạy trốn khỏi tổ chức

Tay súng IS tàn nhẫn giơ súng bắn vợ vì chạy trốn khỏi tổ chức

Ra tay tàn độc, phiến quân IS bắn cả vợ mình muốn rời bỏ tổ chức

Ra tay tàn độc, phiến quân IS bắn cả vợ mình muốn rời bỏ tổ chức

Đại chiến Syria: Kinh hoàng IS giết vợ vì chạy trốn khỏi ngày tàn

Đại chiến Syria: Kinh hoàng IS giết vợ vì chạy trốn khỏi ngày tàn

Đồng minh Mỹ dồn lực đánh trận cuối cùng nhằm thổi bay IS khỏi Syria

Đồng minh Mỹ dồn lực đánh trận cuối cùng nhằm thổi bay IS khỏi Syria

Phiến quân người Kurd khẳng định IS sắp đến hồi diệt vong tại Syria

Phiến quân người Kurd khẳng định IS sắp đến hồi diệt vong tại Syria

Mỹ tiếp tục không kích phiến quân IS tại Syria sau tuyên bố rút quân

Mỹ tiếp tục không kích phiến quân IS tại Syria sau tuyên bố rút quân

Mỹ tiếp tục nã hỏa lực vào IS tại Syria sau tuyên bố rút quân

Mỹ tiếp tục nã hỏa lực vào IS tại Syria sau tuyên bố rút quân

Liên minh do Mỹ dẫn đầu phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng của IS tại Syria

Liên minh do Mỹ dẫn đầu phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng của IS tại Syria