Nghệ sĩ Pháp gây bất ngờ khi dựng nhạc kịch về Kiều

Nghệ sĩ Pháp gây bất ngờ khi dựng nhạc kịch về Kiều

Nhạc kịch Kim Vân Kiều: Tấm lòng của những nghệ sĩ Pháp

Nhạc kịch Kim Vân Kiều: Tấm lòng của những nghệ sĩ Pháp

Truyện Kiều làm nóng sân khấu

Truyện Kiều làm nóng sân khấu

Lay động khi xem nghệ sĩ Pháp diễn Kim Vân Kiều

Lay động khi xem nghệ sĩ Pháp diễn Kim Vân Kiều

Người Pháp tái hiện 'Kim Vân Kiều' nhiều màu sắc

Người Pháp tái hiện 'Kim Vân Kiều' nhiều màu sắc

Các nghệ sĩ Pháp đưa Truyện Kiều lên sân khấu nhạc kịch

Các nghệ sĩ Pháp đưa Truyện Kiều lên sân khấu nhạc kịch

Nhạc kịch Kim Vân Kiều bằng tiếng Pháp

Nhạc kịch Kim Vân Kiều bằng tiếng Pháp

Nàng Kiều trên sân khấu nhạc kịch

Nàng Kiều trên sân khấu nhạc kịch

Nghệ sỹ Việt-Pháp kết hợp đưa 'Truyện Kiều' lên sân khấu nhạc kịch

Nghệ sỹ Việt-Pháp kết hợp đưa 'Truyện Kiều' lên sân khấu nhạc kịch

Đưa Truyện Kiều lên sân khấu nhạc kịch tiếng Pháp

Đưa Truyện Kiều lên sân khấu nhạc kịch tiếng Pháp

Gặp nàng Kiều 'đa quốc tịch' trên sân khấu

Gặp nàng Kiều 'đa quốc tịch' trên sân khấu

Các nghệ sĩ Pháp đưa Truyện Kiều lên sân khấu nhạc kịch

Các nghệ sĩ Pháp đưa Truyện Kiều lên sân khấu nhạc kịch