NSND Phương Hoa: Nghệ thuật là không theo lối mòn

NSND Phương Hoa: Nghệ thuật là không theo lối mòn

Truyện Kiều 'đổ bổ' lên sân khấu kịch quốc tế đương đại

Truyện Kiều 'đổ bổ' lên sân khấu kịch quốc tế đương đại

Đạo diễn Christophe Thiry: Truyện Kiều cho tôi du hành qua nhiều nền văn hóa

Đạo diễn Christophe Thiry: Truyện Kiều cho tôi du hành qua nhiều nền văn hóa

Nghệ sĩ Pháp gây bất ngờ khi dựng nhạc kịch về Kiều

Nghệ sĩ Pháp gây bất ngờ khi dựng nhạc kịch về Kiều

Nhạc kịch Kim Vân Kiều: Tấm lòng của những nghệ sĩ Pháp

Nhạc kịch Kim Vân Kiều: Tấm lòng của những nghệ sĩ Pháp

Người Pháp tái hiện 'Kim Vân Kiều' nhiều màu sắc

Người Pháp tái hiện 'Kim Vân Kiều' nhiều màu sắc

Các nghệ sĩ Pháp đưa Truyện Kiều lên sân khấu nhạc kịch

Các nghệ sĩ Pháp đưa Truyện Kiều lên sân khấu nhạc kịch

Nhạc kịch Kim Vân Kiều bằng tiếng Pháp

Nhạc kịch Kim Vân Kiều bằng tiếng Pháp

Nghệ sỹ Việt-Pháp kết hợp đưa 'Truyện Kiều' lên sân khấu nhạc kịch

Nghệ sỹ Việt-Pháp kết hợp đưa 'Truyện Kiều' lên sân khấu nhạc kịch

Các nghệ sĩ Pháp đưa Truyện Kiều lên sân khấu nhạc kịch

Các nghệ sĩ Pháp đưa Truyện Kiều lên sân khấu nhạc kịch

Đưa Truyện Kiều lên sân khấu nhạc kịch tiếng Pháp

Đưa Truyện Kiều lên sân khấu nhạc kịch tiếng Pháp

Gặp nàng Kiều 'đa quốc tịch' trên sân khấu

Gặp nàng Kiều 'đa quốc tịch' trên sân khấu

Các nghệ sĩ Pháp đưa Truyện Kiều lên sân khấu nhạc kịch

Các nghệ sĩ Pháp đưa Truyện Kiều lên sân khấu nhạc kịch