Cổ phiếu của Deutsche Bank trượt 5% khi lợi nhuận quý III sụt giảm

Cổ phiếu của Deutsche Bank trượt 5% khi lợi nhuận quý III sụt giảm

Mối lo mang tên Deutsche Bank

Mối lo mang tên Deutsche Bank

Deutsche Bank AG tính sa thải 10.000 nhân viên trên toàn cầu

Deutsche Bank AG tính sa thải 10.000 nhân viên trên toàn cầu

Doanh nhân 'The Big Short' gợi ý bán khống Deutsche Bank

Doanh nhân 'The Big Short' gợi ý bán khống Deutsche Bank

Lợi nhuận sàn giao dịch tiền ảo cao hơn ngân hàng lớn nhất Đức

Lợi nhuận sàn giao dịch tiền ảo cao hơn ngân hàng lớn nhất Đức

Ngân hàng lớn nhất nước Đức chuyển nhầm 35 tỷ USD

Ngân hàng lớn nhất nước Đức chuyển nhầm 35 tỷ USD

Lỗi hệ thống, ngân hàng lớn nhất của Đức chuyển nhầm 35 tỷ USD

Lỗi hệ thống, ngân hàng lớn nhất của Đức chuyển nhầm 35 tỷ USD

Lỗ đậm suốt nhiều năm, ngân hàng lớn nhất của Đức sa thải CEO

Lỗ đậm suốt nhiều năm, ngân hàng lớn nhất của Đức sa thải CEO

Ngân hàng lớn nhất Đức Deutsche Bank có CEO mới

Ngân hàng lớn nhất Đức Deutsche Bank có CEO mới