Thế giới thiệt hại hơn 100 tỷ USD vì thiên tai hoành hành trong 2018

Thế giới thiệt hại hơn 100 tỷ USD vì thiên tai hoành hành trong 2018

Năm 2018, thế giới thiệt hại ít nhất 100 tỷ USD do thiên tai

Năm 2018, thế giới thiệt hại ít nhất 100 tỷ USD do thiên tai

Phương Tây lo sợ biến đổi khí hậu

Phương Tây lo sợ biến đổi khí hậu

Thế giới tổn thất 85 tỷ USD do thiên tai từ biến đổi khí hậu

Thế giới tổn thất 85 tỷ USD do thiên tai từ biến đổi khí hậu

Thế giới tổn thất 85 tỷ USD do thiên tai từ biến đổi khí hậu

Thế giới tổn thất 85 tỷ USD do thiên tai từ biến đổi khí hậu

Thảm họa thiên nhiên khiến thế giới tổn thất gần 85 tỷ USD

Thảm họa thiên nhiên khiến thế giới tổn thất gần 85 tỷ USD

2018: Thế giới mất hơn 84 tỷ USD vì thiên tai

2018: Thế giới mất hơn 84 tỷ USD vì thiên tai

Thế giới tổn thất 85 tỷ USD do thảm họa thiên tai năm 2018

Thế giới tổn thất 85 tỷ USD do thảm họa thiên tai năm 2018

Thế giới tổn thất tới 85 tỷ USD do 10 thảm họa thiên tai

Thế giới tổn thất tới 85 tỷ USD do 10 thảm họa thiên tai

Thế giới thiệt hại gần 85 tỷ USD do 10 thảm họa khí hậu năm 2018

Thế giới thiệt hại gần 85 tỷ USD do 10 thảm họa khí hậu năm 2018

Biến đổi khí hậu: Lượng khí thải CO2 toàn cầu tăng kỷ lục

Biến đổi khí hậu: Lượng khí thải CO2 toàn cầu tăng kỷ lục

Lượng khí thải CO2 toàn cầu tăng kỷ lục

Lượng khí thải CO2 toàn cầu tăng kỷ lục

Bắt cóc tống tiền lan rộng khắp thế giới

Bắt cóc tống tiền lan rộng khắp thế giới

Liên hợp quốc tăng cường chống quấy rối tình dục

Liên hợp quốc tăng cường chống quấy rối tình dục