Thu nhập trung bình cao, Indonesia sẽ không còn được G20 giãn nợ

Thu nhập trung bình cao, Indonesia sẽ không còn được G20 giãn nợ

Indonesia hiện là một quốc gia có thu nhập trung bình cao, mức thu nhập cộng đồng đã tăng lên tới 4.050 USD...
Anh gây quỹ hỗ trợ các nước dễ tổn thương chống dịch COVID-19

Anh gây quỹ hỗ trợ các nước dễ tổn thương chống dịch COVID-19

Những con số biết nói

Những con số biết nói

THẾ GIỚI 2019: 15 thảm họa thiên tai có mức thiệt hại từ 1 tỷ USD trở lên

THẾ GIỚI 2019: 15 thảm họa thiên tai có mức thiệt hại từ 1 tỷ USD trở lên

Người Anh quan tâm đến biến đổi khí hậu hơn chủ đề Brexit

Người Anh quan tâm đến biến đổi khí hậu hơn chủ đề Brexit

Cảnh báo thế giới sẽ thất bại trong 'cuộc đua' chống biến đổi khí hậu

Cảnh báo thế giới sẽ thất bại trong 'cuộc đua' chống biến đổi khí hậu

Cảnh báo thế giới sẽ thất bại trong 'cuộc đua' chống biến đổi khí hậu

Năm 2018, thế giới thiệt hại ít nhất 100 tỷ USD do thiên tai

Thế giới tổn thất 85 tỷ USD do thiên tai từ biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu: Lượng khí thải CO2 toàn cầu tăng kỷ lục

Lượng khí thải CO2 toàn cầu tăng kỷ lục

Nhiều thành phố lớn trên thế giới trước nguy cơ bị lũ lụt tàn phá

Không thể đứng nhìn thành phố đang chìm

Châu Á khốn khổ vì thiên tai

Đầu tư lớn để cứu các thành phố ven biển

Nỗ lực cứu các thành phố đang chìm dần trong nước biển