'Pitch Perfect 4' có thể trở lại vào thời gian tới!?

'Pitch Perfect 4' có thể trở lại vào thời gian tới!?

Tưởng chừng như 'Pitch Perfect 3' là hồi kết cho nhóm nhạc nữ a cappella với cuộc sống đầy màu sắc phía...