1 tỷ năm nữa, Trái Đất sẽ thiếu oxy?

1 tỷ năm nữa, Trái Đất sẽ thiếu oxy?

1 tỷ năm nữa trái đất sẽ không còn là môi trường sống lý tưởng cho con người và hầu hết các loại sinh vật...