Bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển 12kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam

Bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển 12kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam

Bắt vụ vận chuyển 12,2 kg ma túy qua biên giới

Bắt vụ vận chuyển 12,2 kg ma túy qua biên giới

Tây Ninh: Phá đường dây vận chuyển 12kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam

Tây Ninh: Phá đường dây vận chuyển 12kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam

Phá đường dây vận chuyển 12kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam

Phá đường dây vận chuyển 12kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam

Phá đường dây vận chuyển 12kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam

Phá đường dây vận chuyển 12kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam

Khui các gói trà, thấy 4 kg ma túy

Khui các gói trà, thấy 4 kg ma túy

'Ngụy trang' ma túy trong các gói trà vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam

'Ngụy trang' ma túy trong các gói trà vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam

Triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Phá Chuyên án 419C, bắt 3 đối tượng, thu giữ 12kg ma túy đá và gần 2 tỷ đồng

Phá Chuyên án 419C, bắt 3 đối tượng, thu giữ 12kg ma túy đá và gần 2 tỷ đồng