Quyết liệt ngăn chặn ma túy qua biên giới

Quyết liệt ngăn chặn ma túy qua biên giới

Bằng nhiều biện pháp khôn khéo kết hợp nghiệp vụ biên phòng và sử dụng các nguồn tin trinh sát ngoại biên,...
Tây Ninh: Phá đường dây vận chuyển 12kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam

Tây Ninh: Phá đường dây vận chuyển 12kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam

Phá đường dây vận chuyển 12kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam

Phá đường dây vận chuyển 12kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam

Phá đường dây vận chuyển 12kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam

Phá đường dây vận chuyển 12kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam

Khui các gói trà, thấy 4 kg ma túy

Khui các gói trà, thấy 4 kg ma túy

Phá đường dây buôn 12kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam

Triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam