Sao Kpop sẽ bị điều tra lần thứ 2 về bằng cấp

Sao Kpop sẽ bị điều tra lần thứ 2 về bằng cấp

Tước bằng Đại học của 7 nghệ sĩ Hàn Quốc vì không đến lớp

Tước bằng Đại học của 7 nghệ sĩ Hàn Quốc vì không đến lớp

Tin chấn động: Hàng loạt sao thần tượng Hàn Quốc bị tước bằng đại học

Tin chấn động: Hàng loạt sao thần tượng Hàn Quốc bị tước bằng đại học

7 nghệ sĩ Hàn Quốc bị tước bằng Đại học

7 nghệ sĩ Hàn Quốc bị tước bằng Đại học

Hàng loạt sao Kpop (Hàn Quốc) bị tước bằng đại học

Hàng loạt sao Kpop (Hàn Quốc) bị tước bằng đại học

Loạt sao Hàn Quốc bị tước bằng đại học

Loạt sao Hàn Quốc bị tước bằng đại học

Loạt sao Hàn Quốc bị tước bằng đại học vì 'không chịu đến lớp'

Loạt sao Hàn Quốc bị tước bằng đại học vì 'không chịu đến lớp'

Không lên lớp vì bận lịch diễn, 7 thần tượng Kpop bị tước bằng đại học

Không lên lớp vì bận lịch diễn, 7 thần tượng Kpop bị tước bằng đại học

Hàng loạt ca sĩ Hàn bị tước bằng đại học

Hàng loạt ca sĩ Hàn bị tước bằng đại học

Bộ Giáo dục tước bằng cấp và xử phạt Doojoon, Junhyung, Kikwang, Hyunseung, Sungjae và Eunkwang

Bộ Giáo dục tước bằng cấp và xử phạt Doojoon, Junhyung, Kikwang, Hyunseung, Sungjae và Eunkwang