Ngư dân thành triệu phú Thái Lan nhờ mạng xã hội

Ngư dân thành triệu phú Thái Lan nhờ mạng xã hội

Với sự gia nhập của các doanh nghiệp thương mại điện tử lớn, sự phổ biến của Facebook và Instagram cộng với...