Đại hội thành công và thống nhất nhiều nội dung quan trọng

Đại hội thành công và thống nhất nhiều nội dung quan trọng

Đại biểu dự ASOSAI 14 dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đại biểu dự ASOSAI 14 dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

ASOSAI 14: Đoàn đại biểu các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á tham quan Vịnh Hạ Long

ASOSAI 14: Đoàn đại biểu các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á tham quan Vịnh Hạ Long

Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán môi trường tại Đại hội ASOSAI 14

Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán môi trường tại Đại hội ASOSAI 14

Hình ảnh các đại biểu dự ASOSAI 14 thăm Trụ sở Kiểm toán Nhà nước

Hình ảnh các đại biểu dự ASOSAI 14 thăm Trụ sở Kiểm toán Nhà nước

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhậm chức Chủ tịch ASOSAI

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhậm chức Chủ tịch ASOSAI