VEC giải thích hiện tượng sụt lún ở vòng xoay cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

VEC giải thích hiện tượng sụt lún ở vòng xoay cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

VEC thông tin về nút giao Dung Quất trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Vòng xoay cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị sụt lún hơn 1m: Chủ đầu tư lên tiếng

Vòng xoay cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị sụt lún hơn 1m: Chủ đầu tư lên tiếng

Nút giao Dung Quất cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sụt lún, VEC nói gì?

Nút giao Dung Quất cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sụt lún, VEC nói gì?

Cần 330 ngày xử lý vòng xoay cao tốc 34.500 tỷ bị lún 1,5 m

Cần 330 ngày xử lý vòng xoay cao tốc 34.500 tỷ bị lún 1,5 m

Thông tin nút giao Dung Quất sụt lún, chủ đầu tư nói gì?

Thông tin nút giao Dung Quất sụt lún, chủ đầu tư nói gì?

Cầu và hầm chui cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước: Nhà thầu Trung Quốc từng bị tố gian dối

Cầu và hầm chui cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước: Nhà thầu Trung Quốc từng bị tố gian dối