Trung Quốc mua cảng biển khiến các nước châu Âu lo ngại

Trung Quốc mua cảng biển khiến các nước châu Âu lo ngại

Châu Âu lo lắng khi Trung Quốc thâu tóm hàng loạt cảng

Châu Âu lo lắng khi Trung Quốc thâu tóm hàng loạt cảng

Trung Quốc mở rộng đầu tư cảng biển, Châu Âu lo lắng

Trung Quốc mở rộng đầu tư cảng biển, Châu Âu lo lắng

Châu Âu phản ứng dữ dội Trung Quốc thu mua cảng

Châu Âu phản ứng dữ dội Trung Quốc thu mua cảng

Cảnh giác với 'bẫy nợ'

Cảnh giác với 'bẫy nợ'

Nhiều nước bắt đầu nếm trái đắng 'Vành đai, Con đường' của Trung Quốc

Nhiều nước bắt đầu nếm trái đắng 'Vành đai, Con đường' của Trung Quốc

'Quyền lực mềm' không biên giới

8 nước có nguy cơ nợ cao vì 'Con đường tơ lụa mới' của Trung Quốc

8 nước có nguy cơ nợ cao vì 'Con đường tơ lụa mới' của Trung Quốc