Fan 'bàng hoàng' phát hiện: Britney Spears 'tái chế' đạo cụ concert thành… hàng trang trí sân vườn

Fan 'bàng hoàng' phát hiện: Britney Spears 'tái chế' đạo cụ concert thành… hàng trang trí sân vườn

Múa sanh ngô, hát trống quân - đặc sắc văn hóa Hồng Nhuệ

Múa sanh ngô, hát trống quân - đặc sắc văn hóa Hồng Nhuệ

Sân khấu 'Gấm' của Hương Giang tại Siêu mẫu Việt Nam 2018: không chỉ là âm nhạc, mà còn tha thướt nhiều tầng nghĩa đậm hồn Việt!

Sân khấu 'Gấm' của Hương Giang tại Siêu mẫu Việt Nam 2018: không chỉ là âm nhạc, mà còn tha thướt nhiều tầng nghĩa đậm hồn Việt!

Thanh Hóa: Độc đáo vũ điệu Sanh Ngô

Thanh Hóa: Độc đáo vũ điệu Sanh Ngô

Đến cao nguyên Minh Hóa chiêm ngưỡng nhà cổ

Đến cao nguyên Minh Hóa chiêm ngưỡng nhà cổ

Chiêm ngưỡng báu vật nhà Minh sắp được trưng bày tại Điện Kremlin

Chiêm ngưỡng báu vật nhà Minh sắp được trưng bày tại Điện Kremlin

Choáng ngợp ngắm bộ kỳ mộc 7 món 'tứ linh quần tụ', giá 3,5 tỷ đồng

Choáng ngợp ngắm bộ kỳ mộc 7 món 'tứ linh quần tụ', giá 3,5 tỷ đồng