Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Trần Khánh Minh, ở thành phố Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), thông tin: Dù đã có chỉ đạo của Ủy ban nhân...
Vụ xả thải ra hồ Xuân Khanh: Phạt Urenco 6 tiền tỷ

Vụ xả thải ra hồ Xuân Khanh: Phạt Urenco 6 tiền tỷ

Vụ Urenco 6 xả nước thải ra hồ: Dân kêu khổ, chủ tịch xã nói không!

Vụ Urenco 6 xả nước thải ra hồ: Dân kêu khổ, chủ tịch xã nói không!

Cận cảnh bãi rác thải khiến Giám đốc Urenco 6 bị tạm đình chỉ

Cận cảnh bãi rác thải khiến Giám đốc Urenco 6 bị tạm đình chỉ

Tạm đình chỉ giám đốc, phó giám đốc Urenco 6

Tạm đình chỉ giám đốc, phó giám đốc Urenco 6

Đình chỉ lãnh đạo Urenco 6 sau vụ việc xả nước rỉ rác ra môi trường

Đình chỉ lãnh đạo Urenco 6 sau vụ việc xả nước rỉ rác ra môi trường

Xả thải trái phép ra hồ: Giám đốc, phó giám đốc bị đình chỉ công tác

Tạm đình chỉ Giám đốc Urenco 6 để giải trình vụ xả trộm nước rỉ rác

Tạm đình chỉ 2 lãnh đạo Urenco 6 vì xả thải ra hồ