Đóng tàu vỏ thép theo Nghị định 67 tại Quảng Nam: Vì sao ngư dân không mặn mà với Nghị định mới?

Đóng tàu vỏ thép theo Nghị định 67 tại Quảng Nam: Vì sao ngư dân không mặn mà với Nghị định mới?

Ra mắt Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương, chi nhánh Quảng Nam - Đà Nẵng

Ra mắt Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương, chi nhánh Quảng Nam - Đà Nẵng

Vụ tàu vỏ thép nằm bờ: Công ty đóng tàu cũng kiện ngư dân

Vụ tàu vỏ thép nằm bờ: Công ty đóng tàu cũng kiện ngư dân

Vay đóng tàu vỏ thép, ngư dân vướng vòng lao lý

Vay đóng tàu vỏ thép, ngư dân vướng vòng lao lý

Sau ngân hàng, đến lượt công ty kiện ngư dân vì vụ tàu 67 hỏng

Sau ngân hàng, đến lượt công ty kiện ngư dân vì vụ tàu 67 hỏng

Công ty đóng tàu khởi kiện ngư dân Quảng Nam

Công ty đóng tàu khởi kiện ngư dân Quảng Nam

Sau BIDV, đến lượt công ty đóng tàu kiện ngư dân

Sau BIDV, đến lượt công ty đóng tàu kiện ngư dân