Yêu cầu Trưởng thôn xin lỗi vì chặn xe đám cưới

Yêu cầu Trưởng thôn xin lỗi vì chặn xe đám cưới

Chặn xe dâu đòi nợ, thà từ chức chứ không xin lỗi

Chặn xe dâu đòi nợ, thà từ chức chứ không xin lỗi

Vụ chặn xe cưới để đòi nợ nông thôn mới: Quyết không xin lỗi!

Vụ chặn xe cưới để đòi nợ nông thôn mới: Quyết không xin lỗi!

Chặn xe cưới để đòi tiền làm đường: Cán bộ thôn sẽ từ chức nếu phải xin lỗi

Chặn xe cưới để đòi tiền làm đường: Cán bộ thôn sẽ từ chức nếu phải xin lỗi

Chặn xe cưới để đòi nợ nông thôn mới

Chặn xe cưới để đòi nợ nông thôn mới

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới: Nếu buộc xin lỗi, lãnh đạo thôn từ chức

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới: Nếu buộc xin lỗi, lãnh đạo thôn từ chức

Xử lý vụ chặn xe đám cưới để đòi nợ tiền xây dựng nông thôn mới

Xử lý vụ chặn xe đám cưới để đòi nợ tiền xây dựng nông thôn mới