Khai trừ Đảng nguyên hai cán bộ Sở Giáo dục - Đào tạo

Khai trừ Đảng nguyên hai cán bộ Sở Giáo dục - Đào tạo

Nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) Nguyễn...
Khai trừ Đảng hai cán bộ tham gia vụ nâng điểm thi ở Hà Giang

Khai trừ Đảng hai cán bộ tham gia vụ nâng điểm thi ở Hà Giang

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Khai trừ Đảng 2 cựu cán bộ Sở GD&ĐT

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Khai trừ Đảng 2 cựu cán bộ Sở GD&ĐT

Vụ gian lận thi ở Hà Giang: Khai trừ Đảng 2 cựu cán bộ Sở GD-ĐT

Vụ gian lận thi ở Hà Giang: Khai trừ Đảng 2 cựu cán bộ Sở GD-ĐT

Vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Khai trừ Đảng nguyên hai cán bộ Sở GDĐT

Vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Khai trừ Đảng nguyên hai cán bộ Sở GDĐT

Hà Giang: 2 cán bộ Sở GD&ĐT bị khai trừ Đảng

Hà Giang: 2 cán bộ Sở GD&ĐT bị khai trừ Đảng

Khai trừ Đảng 2 cán bộ Sở GD&ĐT Hà Giang vi phạm gian lận thi cử

Khai trừ Đảng 2 cán bộ Sở GD&ĐT Hà Giang vi phạm gian lận thi cử

Hà Giang khai trừ Đảng với 2 cán bộ nâng điểm thi

Hà Giang khai trừ Đảng với 2 cán bộ nâng điểm thi

Khai trừ Đảng hai nguyên cán bộ Sở GDĐT trong vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang

Khai trừ Đảng hai nguyên cán bộ Sở GDĐT trong vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang