Kinh tế Việt Nam phát triển đúng hướng và chuyển biến rõ rệt

Kinh tế Việt Nam phát triển đúng hướng và chuyển biến rõ rệt

Bên lề Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, nền kinh tế đất nước đang khả...