170 quốc gia, chỉ có Việt Nam 2 bộ cùng quản vốn ngân sách nhà nước

170 quốc gia, chỉ có Việt Nam 2 bộ cùng quản vốn ngân sách nhà nước

Không phải tiền kiểm là tạo điều kiện 'ngâm' hồ sơ, nhũng nhiễu

Không phải tiền kiểm là tạo điều kiện 'ngâm' hồ sơ, nhũng nhiễu

Quản lý ngân sách nhà nước, Việt Nam không thể 'một mình một kiểu'

Quản lý ngân sách nhà nước, Việt Nam không thể 'một mình một kiểu'

Kiểm soát chi ngân sách đúng tiêu chuẩn, định mức

Kiểm soát chi ngân sách đúng tiêu chuẩn, định mức

Cuối năm: 'Vắt chân' chạy thu ngân sách

Cuối năm: 'Vắt chân' chạy thu ngân sách

Phác họa bức tranh thu - chi NSNN năm 2019

Phác họa bức tranh thu - chi NSNN năm 2019

Công khai báo cáo về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Công khai báo cáo về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

10 tháng, thu ngân sách đạt 84,9% dự toán năm 2018

10 tháng, thu ngân sách đạt 84,9% dự toán năm 2018

Thu ngân sách tăng 15%, chi đầu tư phát triển tăng 17%

Thu ngân sách tăng 15%, chi đầu tư phát triển tăng 17%

Thu NSNN 10 tháng tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2017

Thu NSNN 10 tháng tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2017

Thu ngân sách Nhà nước từ dầu thô 10 tháng đạt 52,1 ngàn tỷ

Thu ngân sách Nhà nước từ dầu thô 10 tháng đạt 52,1 ngàn tỷ

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Quốc hội đồng ý tăng lương cơ sở từ 1/7/2019

Quốc hội đồng ý tăng lương cơ sở từ 1/7/2019

Điều chỉnh lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019

Điều chỉnh lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2019

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2019

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Lương cơ bản sẽ tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1-7-2019

Lương cơ bản sẽ tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1-7-2019

Quốc hội thông qua mức bội chi ngân sách 222.000 tỷ đồng cho năm 2019

Quốc hội thông qua mức bội chi ngân sách 222.000 tỷ đồng cho năm 2019

Dư nợ của Việt Nam nằm trong phạm vi cho phép

Dư nợ của Việt Nam nằm trong phạm vi cho phép

Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019