Đấu giá tranh nghệ thuật để 'Tiếp sức đến trường'

Đấu giá tranh nghệ thuật để 'Tiếp sức đến trường'

Hơn 30 tác phẩm nghệ thuật tham gia đấu giá từ thiện online 'Tiếp sức đến trường'

Hơn 30 tác phẩm nghệ thuật tham gia đấu giá từ thiện online 'Tiếp sức đến trường'

Hơn 30 bức tranh tham dự đấu giá nghệ thuật từ thiện 'Tiếp sức đến trường'

Hơn 30 bức tranh tham dự đấu giá nghệ thuật từ thiện 'Tiếp sức đến trường'

Tranh tượng 'độc' đấu giá nghệ thuật online 'Tiếp sức đến trường'

Tranh tượng 'độc' đấu giá nghệ thuật online 'Tiếp sức đến trường'

Sôi động chợ tranh online

Sôi động chợ tranh online

Vẻ đẹp của người phụ nữ trong tranh khỏa thân

Vẻ đẹp của người phụ nữ trong tranh khỏa thân

Triển lãm và đấu giá tranh nude

Triển lãm online và đấu giá tranh nude

Xem trực tiếp loạt tranh khỏa thân táo bạo

Thưởng thức vẻ đẹp nude và đấu giá online

Dịch giả Nguyễn Lệ Chi: Xuất khẩu nghệ thuật cũng là quảng bá văn hóa