Hộp thư TTV-CTV

Hình ảnh Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Truông Bồn

Hình ảnh Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Truông Bồn

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn: Truông Bồn-khúc tráng ca bất tử!

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn: Truông Bồn-khúc tráng ca bất tử!

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Truông Bồn

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Truông Bồn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Truông Bồn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Truông Bồn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 50 Chiến thắng Truông Bồn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 50 Chiến thắng Truông Bồn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Truông Bồn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Truông Bồn

Đẩy mạnh tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của chiến thắng Truông Bồn

Đẩy mạnh tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của chiến thắng Truông Bồn

Sôi nổi Hội trại Tuổi trẻ Nghệ An kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

Sôi nổi Hội trại Tuổi trẻ Nghệ An kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

Để địa danh Truông Bồn lan tỏa đến bạn bè trong nước, quốc tế

Để địa danh Truông Bồn lan tỏa đến bạn bè trong nước, quốc tế

Truyền lửa Truông Bồn

Truyền lửa Truông Bồn

Truông Bồn - Những anh hùng bất tử

Truông Bồn - Những anh hùng bất tử

Các đơn vị, địa phương trao quà, hỗ trợ người nghèo

Các đơn vị, địa phương trao quà, hỗ trợ người nghèo

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 Chiến thắng Truông Bồn

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 Chiến thắng Truông Bồn

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

Nhân rộng ý nghĩa chiến thắng Truông Bồn

Nhân rộng ý nghĩa chiến thắng Truông Bồn

Họp báo giới thiệu chương trình 'Truông Bồn - Miền đất huyền thoại'

Họp báo giới thiệu chương trình 'Truông Bồn - Miền đất huyền thoại'

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn sẽ diễn ra vào 1/11

Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn sẽ diễn ra vào 1/11

Tổ chức hoạt động kỷ niệm chiến thắng Truông Bồn

Tổ chức hoạt động kỷ niệm chiến thắng Truông Bồn

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

Chủ tịch UBND tỉnh: Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn phải tạo dấu ấn tốt đẹp

Chủ tịch UBND tỉnh: Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn phải tạo dấu ấn tốt đẹp

Tích cực đấu tranh phản bác luận điệu sai trái

Tích cực đấu tranh phản bác luận điệu sai trái