Bác Tôn đã tạo nền tảng, định hướng cho tổ chức hoạt động của Công đoàn Việt Nam

Bác Tôn đã tạo nền tảng, định hướng cho tổ chức hoạt động của Công đoàn Việt Nam

Long trọng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Tôn

Long trọng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Tôn

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ giản dị, bao dung

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ giản dị, bao dung

Chiến sĩ quốc tế trong cuộc binh biến trên Hắc Hải

Chiến sĩ quốc tế trong cuộc binh biến trên Hắc Hải

Tự hào tiếp bước Bác Tôn tại trường Đại học Tôn Đức Thắng

Tự hào tiếp bước Bác Tôn tại trường Đại học Tôn Đức Thắng

Người kéo cờ đỏ trên chiếm hạm France

Người kéo cờ đỏ trên chiếm hạm France

Triển lãm ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Triển lãm ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Triển lãm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Triển lãm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Đồng chí Tôn Đức Thắng: Người cộng sản mẫu mực, chân chính

Đồng chí Tôn Đức Thắng: Người cộng sản mẫu mực, chân chính

Đồng chí Tôn Đức Thắng: Người cộng sản mẫu mực, chân chính

Đồng chí Tôn Đức Thắng: Người cộng sản mẫu mực, chân chính