Tiểu đoàn Bình Ca: Ra đi, hẹn một ngày về

Tiểu đoàn Bình Ca: Ra đi, hẹn một ngày về

Tiểu đoàn Bình Ca được vinh dự thực hiện lời thề 'Ra đi, hẹn một ngày về' của Trung đoàn Thủ đô khi rút qua...