Thế khó của Mỹ ở Syria: Đi cũng dở, ở không xong

Thế khó của Mỹ ở Syria: Đi cũng dở, ở không xong

Mỹ rơi vào cảnh 'đi cũng dở, ở không xong' tại Syria khi tình hình thực địa trở nên phức tạp và IS đang...