Sau Australia, New Zealand cũng phát hiện kim khâu trong trái dâu tây

Sau Australia, New Zealand cũng phát hiện kim khâu trong trái dâu tây

Người phát ngôn cảnh sát New Zealand cho biết quả dâu có kim khâu được phát hiện trong giỏ hoa quả bày bán...