Ra rạp xem phim gì dịp Tết Dương lịch 2019?

Ra rạp xem phim gì dịp Tết Dương lịch 2019?

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019 năm nay kéo dài 4 ngày, bên cạnh các điểm vui chơi giải trí, các rạp chiếu phim...