15 loài vật làm nên lịch sử trong các cuộc chiến tranh

15 loài vật làm nên lịch sử trong các cuộc chiến tranh

Con người đã biết dùng các loài vật để giúp chiến đấu trong cuộc chiến tranh từ thời tiền sử. Chó và ngựa...
Những con vật từng 'giải cứu thế giới', con người cũng nể phục

Những con vật từng 'giải cứu thế giới', con người cũng nể phục

Điểm danh những con vật từng có đóng góp to lớn trong lịch sử nhân loại

Điểm danh những con vật từng có đóng góp to lớn trong lịch sử nhân loại

Chú chim bồ câu được phong anh hùng vì giải cứu hơn 500 binh sĩ Mỹ

Chú chim bồ câu được phong anh hùng vì giải cứu hơn 500 binh sĩ Mỹ

Chuyện thật không tưởng về chú chim bồ câu làm xoay chuyển cán cân lịch sử

Chuyện thật không tưởng về chú chim bồ câu làm xoay chuyển cán cân lịch sử

Những câu chuyện li kỳ về 'điệp viên thú vật'

Những câu chuyện li kỳ về 'điệp viên thú vật'

Những câu chuyện li kỳ về 'điệp viên thú vật'

Những 'điệp viên' động vật