Bỏ chạy khỏi TQ, đối tác của Apple và các ông lớn đi đâu?

Bỏ chạy khỏi TQ, đối tác của Apple và các ông lớn đi đâu?

Apple nói gì về kế hoạch chuyển nhà máy sản xuất sang Việt Nam?

Apple nói gì về kế hoạch chuyển nhà máy sản xuất sang Việt Nam?

Nhà cung cấp linh kiện cho Apple muốn chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam

Nhà cung cấp linh kiện cho Apple muốn chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam

Đối tác của Apple tại Trung Quốc muốn chuyển sản xuất sang Việt Nam

Đối tác của Apple tại Trung Quốc muốn chuyển sản xuất sang Việt Nam

Hàng loạt công ty tháo chạy khỏi Trung Quốc

Hàng loạt công ty tháo chạy khỏi Trung Quốc

Sợ hậu quả chiến tranh thương mại, nhiều công ty lớn tháo chạy khỏi Trung Quốc

Sợ hậu quả chiến tranh thương mại, nhiều công ty lớn tháo chạy khỏi Trung Quốc

Nhà cung cấp cho Apple muốn rời Trung Quốc, chuyển nhà máy sang Việt Nam

Nhà cung cấp cho Apple muốn rời Trung Quốc, chuyển nhà máy sang Việt Nam

Nhà cung cấp của Apple muốn chuyển sản xuất sang Việt Nam

Nhà cung cấp của Apple muốn chuyển sản xuất sang Việt Nam