Thêm một du khách Trung Quốc chết đuối ở biển Đà Nẵng

Một du khách Trung Quốc tử vong nghi do đột quỵ khi tắm biển ở Đà Nẵng

Một du khách Trung Quốc tử vong nghi do đột quỵ khi tắm biển ở Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc bị đột quỵ dẫn đến tử vong

Du khách Trung Quốc bị đột quỵ dẫn đến tử vong

Uống rượu bia, tắm biển dẫn tới tử vong

Uống rượu bia, tắm biển dẫn tới tử vong

Du khách Trung Quốc đột quỵ ở biển Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc đột quỵ ở biển Đà Nẵng

Một du khách Trung Quốc đột tử tại bãi tắm

Một du khách Trung Quốc đột tử tại bãi tắm

Du khách Trung Quốc tử vong nghi đột quỵ khi tắm biển Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc tử vong nghi đột quỵ khi tắm biển Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc đột quỵ khi đang tắm biển Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc đột quỵ khi đang tắm biển Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc tử vong khi đang tắm biển

Du khách Trung Quốc tử vong khi đang tắm biển

Du khách Trung Quốc tử vong khi đang tắm biển Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc tử vong khi đang tắm biển Đà Nẵng

Lại có khách Trung Quốc tử vong ở biển Đà Nẵng

Lại có khách Trung Quốc tử vong ở biển Đà Nẵng

1 du khách Trung Quốc đột tử ở biển Đà Nẵng

1 du khách Trung Quốc đột tử ở biển Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc tử vong do đột quỵ khi tắm biển Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc tử vong do đột quỵ khi tắm biển Đà Nẵng