Việc nhẹ lương cao, ra đảo 'nghỉ dưỡng' cũng được trả hơn 3 tỷ đồng/năm

Việc nhẹ lương cao, ra đảo 'nghỉ dưỡng' cũng được trả hơn 3 tỷ đồng/năm

Nếu bạn là muốn sống cuộc đời tự do tự tại, an nhàn trên một hòn đảo, làm một công việc nhàn hạ mà vẫn có...