Đôi bò của ông Nguyễn Thành Tài đạt giải nhất

Đôi bò của ông Nguyễn Thành Tài đạt giải nhất

Trận chung kết đôi bò của ông Nguyễn Thành Tài, ở xã Lương Phi, huyện Tri Tôn đã xuất sắc về nhất, đoạt...