Hekate - Trí tuệ nhân tạo cho thành phố thông minh

Hekate - Trí tuệ nhân tạo cho thành phố thông minh

Đà Nẵng là thành phố thông minh cỡ nào?

Đà Nẵng là thành phố thông minh cỡ nào?

Đà Nẵng xây dựng thành phố thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo

Đà Nẵng xây dựng thành phố thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo

Đà Nẵng: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng thành phố thông minh

Đà Nẵng: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng thành phố thông minh

Đà Nẵng: Xây dựng thành phố thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo

Đà Nẵng: Xây dựng thành phố thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo

Đà Nẵng: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng thành phố thông minh

Đà Nẵng: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng thành phố thông minh

Đà Nẵng tiếp tục hoàn tất xây dựng khung kiến trúc thành phố thông minh

Đà Nẵng tiếp tục hoàn tất xây dựng khung kiến trúc thành phố thông minh

Du lịch Việt Nam có những khởi sắc mới dưới sự trợ giúp của VNPT

Du lịch Việt Nam có những khởi sắc mới dưới sự trợ giúp của VNPT

Đà Nẵng: Sử dụng Zalo, Chatbot tìm kiếm hoạt động du lịch

Đà Nẵng: Sử dụng Zalo, Chatbot tìm kiếm hoạt động du lịch

Chatbot - kênh tra cứu thông tin du lịch tiện ích

Chatbot - kênh tra cứu thông tin du lịch tiện ích

Đà Nẵng tiên phong ứng dụng du lịch thông minh phục vụ du khách

Đà Nẵng tiên phong ứng dụng du lịch thông minh phục vụ du khách