Đà Nẵng: Sử dụng Zalo, Chatbot tìm kiếm hoạt động du lịch

Đà Nẵng: Sử dụng Zalo, Chatbot tìm kiếm hoạt động du lịch

Chatbot - kênh tra cứu thông tin du lịch tiện ích

Chatbot - kênh tra cứu thông tin du lịch tiện ích

Đà Nẵng tiên phong ứng dụng du lịch thông minh phục vụ du khách

Đà Nẵng tiên phong ứng dụng du lịch thông minh phục vụ du khách

Bắt nhịp mô hình 'du lịch thông minh'

Bắt nhịp mô hình 'du lịch thông minh'

Đà Nẵng phát triển ứng dụng tra cứu du lịch trên tin nhắn đầu tiên tại Việt Nam

Đà Nẵng phát triển ứng dụng tra cứu du lịch trên tin nhắn đầu tiên tại Việt Nam

Đà Nẵng phát triển ứng dụng tra cứu du lịch trên tin nhắn đầu tiên tại Việt Nam

Đà Nẵng phát triển ứng dụng tra cứu du lịch trên tin nhắn đầu tiên tại Việt Nam

Ứng dụng chatbot phục vụ du khách dịp APEC

Ứng dụng chatbot phục vụ du khách dịp APEC

Đà Nẵng thí điểm ứng dụng chatbot phục vụ du khách nhân dịp APEC

Đà Nẵng thí điểm ứng dụng chatbot phục vụ du khách nhân dịp APEC