TA focus (phiên 15/11): Cửa VN-Index phục hồi vẫn sáng, theo dõi, mua vào PC1

TA focus (phiên 15/11): Cửa VN-Index phục hồi vẫn sáng, theo dõi, mua vào PC1

Các chỉ báo đa phần xấu và ủng hộ nhịp điều chỉnh của VN-Index. Tuy nhiên, với sự lưỡng lự của cả bên mua...
TA focus (phiên 12/11): Nhịp điều chỉnh sẽ sớm kết thúc, quan sát, bắt đáy PTB

TA focus (phiên 12/11): Nhịp điều chỉnh sẽ sớm kết thúc, quan sát, bắt đáy PTB

TA focus (phiên 11/11): Vào hàng DPG giá đẹp, tận dụng nhịp điều chỉnh của VN-Index

TA focus (phiên 11/11): Vào hàng DPG giá đẹp, tận dụng nhịp điều chỉnh của VN-Index

TA focus (phiên 6/11): Cơ hội trading vẫn còn, quan sát PLX

TA focus (phiên 6/11): Cơ hội trading vẫn còn, quan sát PLX

TA focus (phiên 5/11): Canh mua HVN

TA focus (phiên 5/11): Canh mua HVN

TA focus (phiên 4/11): Lướt sóng BVH

TA focus (phiên 4/11): Lướt sóng BVH

TA focus (phiên 31/10): Mua CTG và bắt đáy POW

TA focus (phiên 31/10): Mua CTG và bắt đáy POW

TA focus (phiên 29/10): Thăm dò HCM, ACB và HPG

TA focus (phiên 29/10): Thăm dò HCM, ACB và HPG

TA focus (phiên 28/10): Xuống tiền MBB và MWG

TA focus (phiên 28/10): Xuống tiền MBB và MWG

TA focus (phiên 18/10): Cửa phục hồi vẫn sáng

TA focus (phiên 18/10): Cửa phục hồi vẫn sáng

TA focus (phiên 15/10): Chưa tới lúc phải vội vã chốt lời sớm

TA focus (phiên 15/10): Chưa tới lúc phải vội vã chốt lời sớm

TA focus (phiên 2/10): Tiền lớn không dễ dàng từ bỏ cơ hội

TA focus (phiên 2/10): Tiền lớn không dễ dàng từ bỏ cơ hội

TA focus (phiên 1/10): Chưa cần thiết phải vội vã thoát hàng

TA focus (phiên 1/10): Chưa cần thiết phải vội vã thoát hàng

TA focus (phiên 27/9): Vẫn phải chờ đợi

TA focus (phiên 27/9): Vẫn phải chờ đợi

TA focus (phiên 26/9): Chờ thông tin quan trọng

TA focus (phiên 26/9): Chờ thông tin quan trọng

TA focus (phiên 23/9): Sẽ sớm quay lại nhịp tăng

TA focus (phiên 23/9): Sẽ sớm quay lại nhịp tăng

TA focus (phiên 20/9): Đón đầu con sóng mới

TA focus (phiên 20/9): Đón đầu con sóng mới

TA focus (phiên 19/9): Chưa nguy hiểm

TA focus (phiên 19/9): Chưa nguy hiểm

TA focus (phiên 18/9): Không ít mã trụ còn nhiều dư địa tăng trưởng

TA focus (phiên 18/9): Không ít mã trụ còn nhiều dư địa tăng trưởng

TA focus (phiên 17/9): Sẽ có chút áp lực từ động lực thoát hàng ngắn hạn

TA focus (phiên 17/9): Sẽ có chút áp lực từ động lực thoát hàng ngắn hạn

TA focus (phiên 16/9): VN-Index có thể còn 'bay' xa nữa

TA focus (phiên 16/9): VN-Index có thể còn 'bay' xa nữa

TA focus (phiên 12/9): Cửa tăng đang hẹp lại

TA focus (phiên 12/9): Cửa tăng đang hẹp lại

TA focus (phiên 10/9): Hạn chế lướt sóng T+ ở giai đoạn hiện tại

TA focus (phiên 10/9): Hạn chế lướt sóng T+ ở giai đoạn hiện tại

TA focus (phiên 9/9): Việc lướt sóng gặp rất nhiều khó khăn

TA focus (phiên 9/9): Việc lướt sóng gặp rất nhiều khó khăn

TA focus (phiên 5/9): Kê lệnh giá hấp dẫn

TA focus (phiên 5/9): Kê lệnh giá hấp dẫn

TA focus (phiên 4/9): Chỉ nên canh mua hàng tốt ở những vùng hỗ trợ mạnh

TA focus (phiên 4/9): Chỉ nên canh mua hàng tốt ở những vùng hỗ trợ mạnh

TA focus (phiên 28/8): Chưa cần thiết phải đẩy mạnh việc thoát hàng

TA focus (phiên 28/8): Chưa cần thiết phải đẩy mạnh việc thoát hàng

TA focus (phiên 27/8): Gia tăng tỷ trọng với những mã đã bắt đáy

TA focus (phiên 27/8): Gia tăng tỷ trọng với những mã đã bắt đáy

TA focus (phiên 26/8): Tận dụng canh mua

TA focus (phiên 26/8): Tận dụng canh mua

TA focus (phiên 23/8): Tận dụng nhịp rung lắc để gia tăng tỷ trọng

TA focus (phiên 23/8): Tận dụng nhịp rung lắc để gia tăng tỷ trọng

TA focus (phiên 22/8): Mốc 1.000 điểm khả năng cao sẽ xuất hiện

TA focus (phiên 22/8): Mốc 1.000 điểm khả năng cao sẽ xuất hiện

TA focus (phiên 21/8): Cơ hội lướt T3 để kiếm lợi nhuận không quá khó

TA focus (phiên 21/8): Cơ hội lướt T3 để kiếm lợi nhuận không quá khó

TA focus (phiên 20/8): Linh hoạt lướt sóng

TA focus (phiên 20/8): Linh hoạt lướt sóng

TA focus (phiên 16/8): Tiếp tục duy trì trạng thái thận trọng

TA focus (phiên 16/8): Tiếp tục duy trì trạng thái thận trọng

TA focus (phiên 15/8): 'Có lời là chốt' và rình rập

TA focus (phiên 15/8): 'Có lời là chốt' và rình rập

TA focus (phiên 14/8): Hạn chế mua đuổi, nhưng luôn sẵn sàng vào hàng tốt

TA focus (phiên 14/8): Hạn chế mua đuổi, nhưng luôn sẵn sàng vào hàng tốt

TA focus (phiên 12/8): Lướt sóng không dễ

TA focus (phiên 12/8): Lướt sóng không dễ

TA focus (phiên 8/8): Cửa đi xuống vẫn cao

TA focus (phiên 8/8): Cửa đi xuống vẫn cao

TA focus (phiên 6/8): Kích hoạt chiến thuật bảo vệ tài khoản

TA focus (phiên 6/8): Kích hoạt chiến thuật bảo vệ tài khoản

TA focus (phiên 2/8): Nên cụ thể hóa lợi nhuận khi đạt kỳ vọng

TA focus (phiên 2/8): Nên cụ thể hóa lợi nhuận khi đạt kỳ vọng

TA focus (phiên 1/8): Có thể mở vị thế mua nhỏ mới

TA focus (phiên 1/8): Có thể mở vị thế mua nhỏ mới

TA focus (phiên 26/7): Chưa có dấu hiệu gì cảnh báo thị trường sẽ đảo chiều

TA focus (phiên 26/7): Chưa có dấu hiệu gì cảnh báo thị trường sẽ đảo chiều

TA focus (phiên 24/7): Chưa nhìn thấy cửa gì để VN-Index quay đầu

TA focus (phiên 24/7): Chưa nhìn thấy cửa gì để VN-Index quay đầu

TA focus (phiên 23/7): Lướt sóng với những mã có lãi đột biến tại những vùng hỗ trợ mạnh

TA focus (phiên 23/7): Lướt sóng với những mã có lãi đột biến tại những vùng hỗ trợ mạnh

TA focus (phiên 15/7): Mục tiêu CTD tầm 118 - 120 là khá hấp dẫn

TA focus (phiên 15/7): Mục tiêu CTD tầm 118 - 120 là khá hấp dẫn