TA focus (phiên 15/10): Chưa tới lúc phải vội vã chốt lời sớm

TA focus (phiên 15/10): Chưa tới lúc phải vội vã chốt lời sớm

TA focus (phiên 3/10): Cơ hội vào hàng đang rất hấp dẫn với nhà đầu tư tuân thủ kỷ luật

TA focus (phiên 3/10): Cơ hội vào hàng đang rất hấp dẫn với nhà đầu tư tuân thủ kỷ luật

TA focus (phiên 2/10): Tiền lớn không dễ dàng từ bỏ cơ hội

TA focus (phiên 2/10): Tiền lớn không dễ dàng từ bỏ cơ hội

TA focus (phiên 27/9): Vẫn phải chờ đợi

TA focus (phiên 27/9): Vẫn phải chờ đợi

TA focus (phiên 26/9): Chờ thông tin quan trọng

TA focus (phiên 26/9): Chờ thông tin quan trọng

TA focus (phiên 25/9): Thật khó tin VN-Index có thể tăng tiếp

TA focus (phiên 25/9): Thật khó tin VN-Index có thể tăng tiếp

TA focus (phiên 19/9): Chưa nguy hiểm

TA focus (phiên 19/9): Chưa nguy hiểm

TA focus (phiên 18/9): Không ít mã trụ còn nhiều dư địa tăng trưởng

TA focus (phiên 18/9): Không ít mã trụ còn nhiều dư địa tăng trưởng

TA focus (phiên 17/9): Sẽ có chút áp lực từ động lực thoát hàng ngắn hạn

TA focus (phiên 17/9): Sẽ có chút áp lực từ động lực thoát hàng ngắn hạn

TA focus (phiên 13/9): Nhịp tăng sẽ đến rất sớm

TA focus (phiên 13/9): Nhịp tăng sẽ đến rất sớm

TA focus (phiên 12/9): Cửa tăng đang hẹp lại

TA focus (phiên 12/9): Cửa tăng đang hẹp lại

TA focus (phiên 11/9): Bán tháo khó diễn ra

TA focus (phiên 11/9): Bán tháo khó diễn ra

TA focus (phiên 10/9): Hạn chế lướt sóng T+ ở giai đoạn hiện tại

TA focus (phiên 10/9): Hạn chế lướt sóng T+ ở giai đoạn hiện tại

TA focus (phiên 5/9): Kê lệnh giá hấp dẫn

TA focus (phiên 5/9): Kê lệnh giá hấp dẫn

TA focus (phiên 4/9): Chỉ nên canh mua hàng tốt ở những vùng hỗ trợ mạnh

TA focus (phiên 4/9): Chỉ nên canh mua hàng tốt ở những vùng hỗ trợ mạnh

TA focus (phiên 30/8): Kiên nhẫn chờ đợi

TA focus (phiên 30/8): Kiên nhẫn chờ đợi