Loài sam tiếp tục bị hút máu để thử nghiệm độc tố dược phẩm

Loài sam tiếp tục bị hút máu để thử nghiệm độc tố dược phẩm

Do chưa thể tìm ra chất thay thế tổng hợp nào tin cậy, nên mặc dù các nhóm bảo tồn động vật phản đối, máu...
Tranh cãi về dùng huyết cua móng ngựa siêu đắt trong ngành dược phẩm

Tranh cãi về dùng huyết cua móng ngựa siêu đắt trong ngành dược phẩm

Công ty Mỹ nghiên cứu kháng thể 'vô hiệu hóa' SARS-CoV-2 trong 20 phút

Công ty Mỹ nghiên cứu kháng thể 'vô hiệu hóa' SARS-CoV-2 trong 20 phút

Panasonic: Công nghệ mới giải 'bài toán' chất lượng không khí

Panasonic: Công nghệ mới giải 'bài toán' chất lượng không khí

Panasonic ra mắt công nghệ giải 'bài toán' về chất lượng không khí

Panasonic ra mắt công nghệ giải 'bài toán' về chất lượng không khí

Công nghệ lọc khí Panasonic ức chế nhiều loại vi khuẩn, virus

Công nghệ lọc khí Panasonic ức chế nhiều loại vi khuẩn, virus

Máu sam biển – Món đặc sản có giá ngàn đô

Máu sam biển – Món đặc sản có giá ngàn đô

Công nghệ lọc khí Panasonic nanoe ức chế hoạt động của nhiều loại vi khuẩn, vi-rút

Công nghệ lọc khí Panasonic nanoe ức chế hoạt động của nhiều loại vi khuẩn, vi-rút