Máy bay trinh sát U-2 tích hợp AI của Mỹ sẽ là 'gián điệp' không bao giờ bị bắt

Máy bay trinh sát U-2 tích hợp AI của Mỹ sẽ là 'gián điệp' không bao giờ bị bắt

Không quân Mỹ gần đây đã lần đầu tiên áp dụng công nghệ AI cho 'tên gián điệp' U-2, phi công của máy bay...
Máy bay trinh sát U-2 tích hợp AI của Mỹ sẽ là 'gián điệp' không bao giờ bị bắt

Máy bay trinh sát U-2 tích hợp AI của Mỹ sẽ là 'gián điệp' không bao giờ bị bắt

Tướng không quân Mỹ: Không ngại Trung Quốc ở Biển Đông

Tướng không quân Mỹ: Không ngại Trung Quốc ở Biển Đông

Tư lệnh Mỹ báo động khả năng Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông

Tư lệnh Mỹ báo động khả năng Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông

Cảnh báo về những 'hành vi áp đặt' ở Biển Đông

Cảnh báo về những 'hành vi áp đặt' ở Biển Đông

Mỹ tuyên bố tôn trọng quyền của Việt Nam ở Biển Đông

Mỹ tuyên bố tôn trọng quyền của Việt Nam ở Biển Đông

Cuộc hội kiến lịch sử của Tư lệnh Không quân Việt - Mỹ ở Hà Nội

Cuộc hội kiến lịch sử của Tư lệnh Không quân Việt - Mỹ ở Hà Nội

Không quân Mỹ cam kết 'không từ bỏ' tuần tra biển Đông

Không quân Mỹ cam kết 'không từ bỏ' tuần tra biển Đông

Tướng Mỹ: Chúng tôi ủng hộ quyền tự vệ và phòng vệ chính đáng của Việt Nam

Tướng Mỹ: Chúng tôi ủng hộ quyền tự vệ và phòng vệ chính đáng của Việt Nam

Mỹ khẳng định tiếp tục tuần tra tại Biển Đông

Mỹ khẳng định tiếp tục tuần tra tại Biển Đông