Bệnh lạ: Hội chứng bất tử và cuộc sống của những xác sống zombie

Tự nghĩ mình đã chết, tưởng tượng ra sự mục ruỗng của cơ thể, những bệnh nhân mắc hội chứng Cotard sẽ chết...