Lớp học tình thương của cô giáo tật nguyền

Lớp học tình thương của cô giáo tật nguyền

Cô giáo tật nguyền âm thầm gieo chữ vùng đất đỏ

Cô giáo tật nguyền âm thầm gieo chữ vùng đất đỏ

Cô sơn nữ truyền con chữ cho trẻ em nghèo

Cô sơn nữ truyền con chữ cho trẻ em nghèo

Liệt 1 chân, 7 năm dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo

Liệt 1 chân, 7 năm dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo

Cô gái trẻ khuyết tật mở lớp 'gieo chữ' miễn phí cho trẻ em nghèo

Cô gái trẻ khuyết tật mở lớp 'gieo chữ' miễn phí cho trẻ em nghèo

Lớp học miễn phí của cô giáo Jrai khuyết tật

Lớp học miễn phí của cô giáo Jrai khuyết tật

Cảm động những lớp học tình thương của các cô giáo khuyết tật

Cảm động những lớp học tình thương của các cô giáo khuyết tật

Cô gái khuyết tật 7 năm dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo

Cô gái khuyết tật 7 năm dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo

'Bông hoa khuyết của núi' trong lớp học nghèo miền cao nguyên

'Bông hoa khuyết của núi' trong lớp học nghèo miền cao nguyên