Trung Quốc sa thải 6 quan chức cấp cao sau bê bối vaccine

Trung Quốc sa thải 6 quan chức cấp cao sau bê bối vaccine

Trung Quốc sa thải 6 quan chức cấp cao sau bê bối vắc-xin

Trung Quốc sa thải 6 quan chức cấp cao sau bê bối vắc-xin

Tiếp tục sử dụng vắc xin phòng dại được cấp phép

Tiếp tục sử dụng vắc xin phòng dại được cấp phép

Bộ Y tế khẳng định: Việt Nam không lưu hành vắc xin phòng dại bị cấm của Trung Quốc

Bộ Y tế khẳng định: Việt Nam không lưu hành vắc xin phòng dại bị cấm của Trung Quốc

Bộ Y tế thông báo khẩn về tiêu chuẩn vắc xin phòng dại nhập khẩu từ Trung Quốc

Bộ Y tế thông báo khẩn về tiêu chuẩn vắc xin phòng dại nhập khẩu từ Trung Quốc

Bộ Y tế khẳng định vắc xin phòng dại Speeda xuất xứ Trung Quốc an toàn

Bộ Y tế khẳng định vắc xin phòng dại Speeda xuất xứ Trung Quốc an toàn

Bộ Y tế gửi công văn khẩn vụ bê bối vắc-xin Trung Quốc

Bộ Y tế gửi công văn khẩn vụ bê bối vắc-xin Trung Quốc

Việt Nam không lưu hành vắc xin phòng dại bị cấm của Trung Quốc

Việt Nam không lưu hành vắc xin phòng dại bị cấm của Trung Quốc

Diễn biến mới nhất vụ bê bối vaccine tại Trung Quốc

Diễn biến mới nhất vụ bê bối vaccine tại Trung Quốc