TP HCM: Hơn 1.000 người tham gia phát động chiến dịch Giờ Trái Đất 2019

TP HCM: Hơn 1.000 người tham gia phát động chiến dịch Giờ Trái Đất 2019

Ca sĩ Lê Thiện Hiếu, Lykn Lee làm đại sứ chiến dịch Giờ trái đất 2019

Ca sĩ Lê Thiện Hiếu, Lykn Lee làm đại sứ chiến dịch Giờ trái đất 2019

Hãy sử dụng sản phẩm tái chế, tắt máy > 25 giây

Hãy sử dụng sản phẩm tái chế, tắt máy > 25 giây

Giờ Trái đất năm 2019 có nhiều khác biệt hơn những năm trước

Giờ Trái đất năm 2019 có nhiều khác biệt hơn những năm trước

TP.HCM ra quân chiến dịch Giờ Trái đất 2019

TP.HCM ra quân chiến dịch Giờ Trái đất 2019

TP.HCM khởi động chiến dịch Giờ Trái đất 2019

TP.HCM khởi động chiến dịch Giờ Trái đất 2019

Nhiều nét mới trong chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019

Nhiều nét mới trong chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019

TP.HCM: Họp công bố Chiến dịch Giờ Trái đất 2019

TP.HCM: Họp công bố Chiến dịch Giờ Trái đất 2019

TP. Hồ Chí Minh công bố Chiến dịch Giờ Trái đất 2019

TP. Hồ Chí Minh công bố Chiến dịch Giờ Trái đất 2019

Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 có gì mới?

Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 có gì mới?

Báo SGGP công bố chiến dịch Giờ Trái đất 2019: 'Change Your Green - Thay đổi xanh của bạn'

Báo SGGP công bố chiến dịch Giờ Trái đất 2019: 'Change Your Green - Thay đổi xanh của bạn'