Nổ lớn gần Tượng đài Quốc gia giữa trung tâm thủ đô Indonesia

Nổ lớn gần Tượng đài Quốc gia giữa trung tâm thủ đô Indonesia

Vụ nổ xảy ra trong khu công viên Tượng đài Quốc gia ở trung tâm Jakarta vào sáng 3/11, khiến ít nhấn 2 quân...