Màn biểu diễn ảo thuật phải đổi bằng tính mạng

Màn biểu diễn ảo thuật phải đổi bằng tính mạng

Lời dự báo cuối đầy bi thảm của ảo thuật gia Ấn Độ

Lời dự báo cuối đầy bi thảm của ảo thuật gia Ấn Độ

Pháp sư Ấn Độ tử nạn khi biểu diễn ảo thuật dưới sông Hằng

Pháp sư Ấn Độ tử nạn khi biểu diễn ảo thuật dưới sông Hằng

Ảo thuật gia chết đuối dưới sông khi đang biểu diễn

Ảo thuật gia chết đuối dưới sông khi đang biểu diễn

Lý giải nguyên nhân pháp sư Ấn Độ bỏ mạng khi thực hiện ảo thuật dưới sông Hằng

Lý giải nguyên nhân pháp sư Ấn Độ bỏ mạng khi thực hiện ảo thuật dưới sông Hằng

Phát hiện thi thể ảo thuật gia Ấn Độ mất tích ở sông Hằng

Phát hiện thi thể ảo thuật gia Ấn Độ mất tích ở sông Hằng

Biểu diễn bất thành, ảo thuật gia Ấn Độ bỏ mạng dưới sông Hằng

Biểu diễn bất thành, ảo thuật gia Ấn Độ bỏ mạng dưới sông Hằng

Ảo thuật gia chết đuối khi biểu diễn tháo xiềng xích dưới sông Hằng

Ảo thuật gia chết đuối khi biểu diễn tháo xiềng xích dưới sông Hằng

Ảo thuật gia Ấn Độ mất tích khi biểu diễn trên sông Hằng

Ảo thuật gia Ấn Độ mất tích khi biểu diễn trên sông Hằng

Tái hiện màn thoát thân kinh điển, ảo thuật gia mất tích dưới sông

Tái hiện màn thoát thân kinh điển, ảo thuật gia mất tích dưới sông