Học sinh Hà Nội xuất sắc tại cuộc thi quốc tế Thử thách nhà Toán học tương lai

Học sinh Hà Nội xuất sắc tại cuộc thi quốc tế Thử thách nhà Toán học tương lai

Việt Nam giành 7 HCV tại cuộc thi 'Thử thách nhà Toán học tương lai'

Việt Nam giành 7 HCV tại cuộc thi 'Thử thách nhà Toán học tương lai'

Tất cả đều giành được huy chương và giải thưởng

Tất cả đều giành được huy chương và giải thưởng

Trường Đoàn Thị Điểm, Ngôi sao Hà Nội thắng lớn ở kỳ thi Thử thách nhà toán học tương lai 2018

Trường Đoàn Thị Điểm, Ngôi sao Hà Nội thắng lớn ở kỳ thi Thử thách nhà toán học tương lai 2018

Đoàn học sinh Hà Nội đạt kết quả tốt tại cuộc thi Toán học CFM

Học sinh Việt Nam thắng lớn tại cuộc thi Thử thách nhà Toán học tương lai

Học sinh Việt Nam thắng lớn tại cuộc thi Thử thách nhà Toán học tương lai

Học sinh VIệt Nam tự tin dự kỳ thi Thử thách nhà Toán học tương lai

Học sinh VIệt Nam tự tin dự kỳ thi Thử thách nhà Toán học tương lai