Du khách Mỹ bị taxi Hà Nội 'chém' giá cao gấp 10

Du khách Mỹ bị taxi Hà Nội 'chém' giá cao gấp 10

Khách Mỹ đi 3 km, lái xe taxi 'chặt chém' 450.000 đồng

Khách Mỹ đi 3 km, lái xe taxi 'chặt chém' 450.000 đồng

Hà Nội: Xử lý taxi 'chặt chém' khách

Hà Nội: Xử lý taxi 'chặt chém' khách

Bắt lái xe taxi 'chặt chém' du khách Mỹ giá cước gấp 10 lần sau 2 tiếng

Bắt lái xe taxi 'chặt chém' du khách Mỹ giá cước gấp 10 lần sau 2 tiếng

Làm du lịch: Trăm người xây không lại một người phá

Làm du lịch: Trăm người xây không lại một người phá

Tài xế taxi 'chặt chém' khách Tây giá cước gấp 10 lần

Tài xế taxi 'chặt chém' khách Tây giá cước gấp 10 lần

Tài xế taxi 'chặt chém' du khách giá cước gấp 10 lần nhận 'cái kết đắng'

Tài xế taxi 'chặt chém' du khách giá cước gấp 10 lần nhận 'cái kết đắng'

Tài xế taxi 'chặt chém' du khách Thái Lan giá cước gấp 10 lần

Tài xế taxi 'chặt chém' du khách Thái Lan giá cước gấp 10 lần

Lái xe taxi 'chặt chém' du khách giá cước gấp 10 lần nhận 'cái kết đắng'

Lái xe taxi 'chặt chém' du khách giá cước gấp 10 lần nhận 'cái kết đắng'

Hoàn tiền cho du khách Thái Lan bị taxi 'chặt chém'

Hoàn tiền cho du khách Thái Lan bị taxi 'chặt chém'