Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2018 diễn ra với nhiều nét mới

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2018 diễn ra với nhiều nét mới

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018: Ông trâu số 12 xứng đáng vô địch

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018: Ông trâu số 12 xứng đáng vô địch

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018: Ông trâu số 12 xứng đáng vô địch

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018: Ông trâu số 12 xứng đáng vô địch

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2018 diễn ra với nhiều nét mới

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2018 diễn ra với nhiều nét mới

Lần đầu tiên, không bán vé xem lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Lần đầu tiên, không bán vé xem lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Xem các 'ông' trâu tranh tài tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2018

Xem các 'ông' trâu tranh tài tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2018

Khán giả gây hỗn loạn khi hội chọi trâu Đồ Sơn mở cửa miễn phí

Khán giả gây hỗn loạn khi hội chọi trâu Đồ Sơn mở cửa miễn phí

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018: Thịt trâu chọi được 'hét' 2-2,5 triệu đồng/kg

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018: Thịt trâu chọi được 'hét' 2-2,5 triệu đồng/kg