Xuyên tạc trên Facebook, lĩnh 30 tháng tù

Xuyên tạc trên Facebook, lĩnh 30 tháng tù

Tự hào tiếp bước Bác Tôn

Tự hào tiếp bước Bác Tôn

Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ về thăm quê hương Bác Tôn

Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ về thăm quê hương Bác Tôn

Công nhân lao động tiêu biểu TPHCM thăm quê hương Bác Tôn

Công nhân lao động tiêu biểu TPHCM thăm quê hương Bác Tôn

Tri ân những người trọn đời cống hiến cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc

Tri ân những người trọn đời cống hiến cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc

Tri ân người cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đại đoàn kết

Tri ân người cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đại đoàn kết

Chủ tịch Tôn Đức Thắng: Câu chuyện về thế trận lòng dân

Chủ tịch Tôn Đức Thắng: Câu chuyện về thế trận lòng dân

Chủ tịch Tôn Đức Thắng: Nhà cách mạng kiên trung, người con ưu tú của dân tộc

Chủ tịch Tôn Đức Thắng: Nhà cách mạng kiên trung, người con ưu tú của dân tộc

Chủ tịch Tôn Đức Thắng: Nhà cách mạng kiên trung, người con ưu tú của dân tộc

Chủ tịch Tôn Đức Thắng: Nhà cách mạng kiên trung, người con ưu tú của dân tộc

Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Dâng Người một bài ca'

Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Dâng Người một bài ca'

Noi theo phẩm chất cao quý của nhà lãnh đạo mẫu mực

Noi theo phẩm chất cao quý của nhà lãnh đạo mẫu mực

Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Noi theo gương sáng của Bác Tôn

Noi theo gương sáng của Bác Tôn

Tự hào về lãnh tụ tiên phong của công nhân và Công đoàn Việt Nam

Tự hào về lãnh tụ tiên phong của công nhân và Công đoàn Việt Nam

Dâng hoa tưởng niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Dâng hoa tưởng niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng

Văn phòng Quốc hội tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Văn phòng Quốc hội tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

An Giang: Trọng thể kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

An Giang: Trọng thể kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

An Giang: Tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

An Giang: Tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Thế hệ trẻ phải tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương Bác Tôn

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Thế hệ trẻ phải tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương Bác Tôn

Long trọng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Tôn

Long trọng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Tôn

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người con kiên trung của Nam Bộ thành đồng

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người con kiên trung của Nam Bộ thành đồng

Lãnh đạo TP HCM dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lãnh đạo TP HCM dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Tôn

Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Tôn

Long trọng kỷ niệm 130 năm ngày sinh cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng

Long trọng kỷ niệm 130 năm ngày sinh cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng

Lễ kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lễ kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô xứng tầm đòi hòi của đất nước và thời đại

Xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô xứng tầm đòi hòi của đất nước và thời đại

Tuổi trẻ Thủ đô kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tuổi trẻ Thủ đô kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Tôn Đức Thắng- Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời

Chủ tịch Tôn Đức Thắng- Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời