Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà và hỗ trợ nhà cho người nghèo ở An Giang

Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà và hỗ trợ nhà cho người nghèo ở An Giang

Tọa đàm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tọa đàm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

An Giang: Khánh thành Khu dân cư Đại đoàn kết chào mừng 130 năm Ngày sinh Bác Tôn

An Giang: Khánh thành Khu dân cư Đại đoàn kết chào mừng 130 năm Ngày sinh Bác Tôn

Nhiều hoạt động tri ân trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nhiều hoạt động tri ân trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Triển lãm sách và ảnh về cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Triển lãm sách và ảnh về cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại tỉnh An Giang

Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại tỉnh An Giang

Ấm lòng những căn nhà Đại đoàn kết trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ấm lòng những căn nhà Đại đoàn kết trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Người làm công tác Mặt trận luôn ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Người làm công tác Mặt trận luôn ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

MTTQ Tuyên Quang kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

MTTQ Tuyên Quang kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lời phát biểu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Lễ kỷ niệm lần thứ 45 ngày thành lập Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.1976)

Hộp thư TTV - CTV

Triển lãm ảnh kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Triển lãm ảnh kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Triển lãm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Triển lãm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Trao giải cuộc thi tìm hiểu 'Bác Tôn với Cách mạng Việt Nam và quê hương An Giang'

Trao giải cuộc thi tìm hiểu 'Bác Tôn với Cách mạng Việt Nam và quê hương An Giang'

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người con ưu tú của dân tộc Việt Nam

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người con ưu tú của dân tộc Việt Nam

Triển lãm ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Triển lãm ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Triển lãm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Triển lãm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Khai mạc Triển lãm kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Khai mạc Triển lãm kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

LĐLĐ An Giang: Đa dạng hóa hoạt động chăm lo người lao động dịp lễ 130 năm Ngày sinh Bác Tôn

LĐLĐ An Giang: Đa dạng hóa hoạt động chăm lo người lao động dịp lễ 130 năm Ngày sinh Bác Tôn

Triển lãm kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Triển lãm kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Bài 2: Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người bạn chiến đấu thân thiết của Bác Hồ (tiếp theo và hết)

Bài 2: Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người bạn chiến đấu thân thiết của Bác Hồ (tiếp theo và hết)

Triển lãm về 'Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng'

Triển lãm về 'Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng'

Nhớ Bác Tôn

Nhớ Bác Tôn

Đạo đức cách mạng sáng ngời của Bác Tôn

Đạo đức cách mạng sáng ngời của Bác Tôn

Triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng